Tävlingskommittéen

Syfte och verksamhetsidé Tävlingskommittén har som syfte och verksamhetsidé att planera och genomföra ett intressant och attraherande tävlingsprogram för klubbens medlemmar och gäster som uppfyller de krav och förväntningar som finns. Målsättning Tävlingskommitténs målsättning är att Nicklastorp Golfklubb skall erbjuda ett brett tävlingsutbud där ALLA medlemsgrupper ska kunna finna någon tävling som passar just deras behov och krav.

Vakant

Ordförande

Marie Glans

Ledamot

Lars-Göran Kennland

Ledamot

Jessika Kastberg

Ledamot

Per Carlström

Ledamot

Mikael Ånnegård

Ledamot