Regel-/Handicapråd

Ansvarsområde:

- Informera om golf- och handicapregler avseende förändringar och tillämpning

- Följa och informera om regeldirektiv som kommer från SGF och BGDF.

- Hantera och besluta i de handicapändringar som kommer från enskilda medlemmar.

- Översyn av de lokala reglerna.

- Långsiktigt verka för ökad regelkunskap bland medlemmarna.

 

Rådet: 

Ansvariga

Bengt Nilsson
bengt@nigk.se tel: 0455-350151 

Sanna Karlsson
sanna.karlsson43@gmail.com tel: 0729-682008