Regel-/Handicapkommitté

 

Ansvarsområde:

- Informera om golf- och handicapregler avseende förändringar och tillämpning

- Följa och informera om regeldirektiv som kommer från SGF och BGDF.

- Hantera och besluta i de handicapändringar som kommer från enskilda medlemmar.

- Översyn av de lokala reglerna.

- Långsiktigt verka för ökad regelkunskap bland medlemmarna.


Kommittén:

 

Ansvariga

Sanna Karlsson
sanna.j.karlsson@regionkalmar.se tel: 0705-134104

Bengt Nilsson
bengt@nigk.se tel: 070-629 11 45, 0455-134 54

Ledamot

Edo Arvidsson
edo.arvidsson@telia.com tel: 0709-962 941