Regel-/Handicapkommitté

 

Ansvarsområde:

- Informera om golf- och handicapregler avseende förändringar och tillämpning

- Följa och informera om regeldirektiv som kommer från SGF och BGDF.

- Genomföra årlig handcaprevision av klubbens medlemmar.

- Hantera och besluta i de handicapändringar som kommer från enskilda medlemmar.

- I samråd med banägaren se över och ansvara för banans markeringar.

- I samråd med banägaren årligen genomföra revision av lokala regler.

- Långsiktigt verka för ökad regelkunskap bland medlemmarna.


Kommittén:

Ordförande

Jörgen Persson
persson395@gmail.com tel: 0708-480 376, 0455-493 57

Ledamot

Sanna Karlsson
sanna.j.karlsson@ltkalmar.se tel: 0705-134104

Ledamot

Edo Arvidsson
edo.arvidsson@telia.com tel: 0709-962 941

Ledamot

Bengt Nilsson
bengt@nigk.se tel: 070-629 11 45, 0455-134 54