Seniorgolf

Tisdagsgolf seniorer H55+                                         

 

Speldatum

 • Tisdagsgolf seniorer H55+ pågår mellan den 11 april och den 26 september 2023 med sommaruppehåll den 4 juli till den 1 augusti.
 • Avslutning hålls tisdagen den 3 oktober med spel och prisutdelning.
 • Tvådagars golfresa planeras den 9 - 10 oktober.

Anmälan

 • Anmälan görs på Niklastorp Gk:s hemsida under rubriken tävlingar. Anmälan kan göras tidigast 6 dagar innan speldagen och fram till kl. 12.00 dagen innan.
 • Startlistan presenteras kl. 16.00 dagen innan speldagen.
 • Följande klasser finns tillgängliga.
  1. Klass A: Hcp +8 till +22
  2. Klass B: Hcp +22,1 till +54
  3. Klass: OoM (Order of Merit = gemensam klass)
 • Val av klass och valfri tee (gul eller röd) görs i samband med anmälan. Samtliga spelare deltar i klass OoM och den behöver därför inte väljas.
 • Justering av klassgränserna (Hcp) kan göras så att det blir ungefär lika många deltagare i varje klass.
 • Det krävs minst 10 anmälda deltagare för att omgången ska räknas samt minst 3 deltagare i respektive klass A och B. I annat fall justeras kassgränserna eller slås klasserna ihop till en klass.

 

Start

 • Starttiden för tisdagsgolfen seniorer H55+ är kl. 09.30.
 • Gemensam samling inför starten kl. 09.00 för information och prisutdelning från föregående omgång.
 • Startavgiften är 50 kr och betalas på plats före den gemensamma samlingen.

 

Resultat och priser

 • Omgångens resultat för respektive klass redovisas på Niklastorp Gk:s hemsida och anslås på anslagstavlan i klubblokalen.
 • Priser till de tre bästa spelarna i respektive klass A och B (80 kr, 60 kr respektive 40 kr per spelare).
 • Lagpris till de två bästa bollarna i respektive klass A och B (180 kr respektive 120 kr per lag som fördelas mellan spelarna).

 

Välkomna!

Herrkommittén