Styrelse

Eva Bohman

Ordförande

Jörgen Persson

Vice Ordf, Sekreterare och Ordf regel- och handicapkommittén

Sanna Karlsson

Ordf Utbildningskommittén

Marie Glans

Kassör

Madelene Glans

Juniorrepresentant

Linus Södergren

Suppleant

Bengt Nilsson

Klubbchef adjungerad

Martin Johannisson

Head Pro adjungerad

Christer Hoff

Ordf Banrådet

Lars Pettersson

Ordf Herrkommittén

Maggie Weinberger

Ordf Damkommittén

Erling Svensson

Ordf Tävlings- och Trivselkommitén

Emil Runsten

Adj Pro