Styrelse

Eva Bohman

Ordförande

Jörgen Persson

Vice Ordf, Sekreterare och Ordf regel- och handicapkommittén

Sanna Karlsson

Ordf Utbildningskommittén

Marie Glans

Kassör

Emilia Svärd

Juniorrepresentant

Linus Södergren

Suppleant

Eva Nordqvist

Suppleant

Bengt Nilsson

Klubbchef adjungerad

Martin Johannisson

Head Pro adjungerad

Håkan Glans

Ordf Banrådet
  • Mobil: 0708135346

Lars Pettersson

Ordf Herrkommittén

Maggie Weinberger

Ordf Damkommittén

Erling Svensson

Ordf Tävlings- och Trivselkommitén

Emil Runsten

Adj Pro