Uppdaterade riktlinjer för golfen

Hej alla medlemmar.

För att förtydliga vad som gäller i dessa dagar skickar vi ut Svenska Golfförbundet uppdaterade riktlinjer för golfverksamhet, vilka vi självklart följer. Golfen, med flera sporter, är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet.

Med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning har SGF utarbetat följande råd och riktlinjer.

Generella rekommendationer

 

Träningsverksamhet
• Undvik att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från RF.
• Uppmana till god hygien och håll avstånd mellan individer.
• Var tydlig med att den som känner någon form av symptom måste avstå aktiviteten.

Spel
• Golfspel kan ske i nuläget, där banor är öppna precis som vanligt.
• Uppmana till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben

Tävlingsverksamhet
• Även tävlingsverksamhet kan ske på klubben, men undvik samlingar som till exempel tävlingsstart/information och prisutdelningar.
• Se över hur transporter genomförs och försök åka mer uppdelat.

Vill ni läsa mer, klicka på den bifogade länken till SGF:s informationssida https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/

Vi kan alltså ta del av vårt spel på banan om vi följer ovanstående riktlinjer. Alla rekommendationer är till för att vi skall undvika att själva bli sjuka eller smitta andra. Så kom ihåg att det nu får räcka med ett Tack att artigt avsluta en golfrunda. Handslag, kram eller kindpussar får vi vänta med tills Corona slutat!

Väl mött på banan!

 

Nicklastorp Styrelse

Kommentarer