Uppdaterade coronaregler

Samma sk Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19 fortsätter att gälla under 2021.

 Samma regler fortsätter gälla nu under 2021 för att minska risken för smittspridning under rådande Coronapandemi. Alltså nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången

Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

 Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

 Bunkrar

En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål. Istället för kratta försök sopa undan dina spår med foten.

Bolltvättar

Är bortplockade eftersom rekommendation finns att dessa inte skall användas.

Riktlinjer i övrigt:

Sällskapsgolf kan vi fortsätta med i hela Golfsverige enl de regler som angivits ovan.

Tävlingsspel är inställt för alla förutom tävlingar som faller inom RF och SGF:s definition som yrkesmässigidrott.

Träning får erbjudas för alla åldrar utomhus, vilket gäller för golf nu när utesäsongen börjar. Se till att möjlighet finns att upprätthålla 2 meters avstånd. I övrigt se till att god handhygien upprätthålls samt att deltagare skall avstå vid ev misstanke om sjukdomssymtom.

I övrigt tänk på

  • Håll avstånd till dina medspelare
  • Använd bara dina egna klubbor, bollar etc
  • Använd digitalt scorekort
  • Inga handskakningar efter spelet
  • Golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet i rådande läge men det är också allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället.

Kommentarer