Medlemsundersökningen Players 1st - 2019

Hej!
-          nu är det dags för sista delen av 2019 Medlemsundersökningen Players 1st.

Under 2019 deltar ca 340 klubbar i den för klubben kostnadsfria medlemsundersökningen Players 1st. Detta är ett värdefullt verktyg för att skapa sig en bild av vad klubbens medlemmar tycker om verksamhet och anläggning. Nicklastorp GK är nu med för 3:e året.


Utskick görs den 28 augusti.Hälften av medlemmarna har redan fått enkäten i första utskicket och får inget nu.

 

Medlemsenkäten skickas till alla aktiva medlemmar över 16 år.
From 2019 skickas enkäten ut via mail två gånger per säsong till hälften av medlemmarna varje gång, slumpmässigt utvalda. Första enkäten för året skickades ut 26 juni och den andra 28 augusti. I den ställs frågor kring bland annat bana, klubbhus, träningsområde, etc.
 

Vi i klubbledningen ser gärna att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten. Resultatet från era svar är ett viktigt verktyg för klubben att över tid skapa ett utvecklings- och förbättringsarbete på klubben till gagn för oss alla; medlemmar, gäster och personal.

Utskicket i juni var det av 393 utskickade 107 som svarade så under 30 %.  För att få en mer korrekt uppfattning behöver vi komma i närheten av 40 %. Allt annat över det är bara positivt. Så försök ta er tid att svara!

Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter. Har du inte varit med i undersökningen tidigare i år, eller inte får något mail titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat.

 

Nicklastorps golfklubb

 

Kommentarer