Information ang tidningen Svensk golf

Som vi tidigare informerat om kommer inte denna tidning ingå i medlemsavgiften till Svenska Golfförbundet from maj 2020. Här nedan information om hur Du fortsättningsvis kan få tillgång till tidningen.

Svenska Golfförbundets styrelse har beslutat att inte förlänga avtalet med företaget Egmont och därmed upphör Svensk Golf att ingå i ditt golfklubbsmedlemskap och kommer inte att skickas ut till medlemmar i svenska golfklubbar från och med maj nästa år.

Ni som vill fortsätta ha Svensk Golf kan gå in på denna länk (https://www.dintidning.se/SG7752)

och teckna prenumeration av Svensk Golf.  Finns ett erbjudande på helår (alltså resterande utgåvor from nr 4) för 2020 på 239,- kr. Ordinarie pris kommer vara 399,- kr.

Nicklastorps GK erhåller ett bidrag om 40 kr per prenumeration som tecknas via länken, pengar som kommer riktas till vår juniorverksamhet.

Däremot kommer Svenska Golfförbundet från och med maj 2020 att producera en ny tidning som kommer att skickas ut automatisk till alla golfare. Den kommer att heta Golfa! och får ett annat format, en annan utgivningstakt samt annan redaktionell inriktning än Svensk Golf. Det ska produceras tre utgåvor av Golfa! under 2020 och fyra utgåvor 2021, varje nummer med ett planerat omfång på 52 sidor

Styrelsen Nicklastorp

Kommentarer

Fler artiklar