Info från styrelsemöte - September

Arbetet med förtydligande av arbetsbeskrivningar för funktionerna inom föreningen; ordförande, sekreterare etc samt våra kommittéer är nu i princip klara.

Även en genomgång av verksamhetsplan har gjorts. Dessa kommer läggas ut på hemsidan för samtliga medlemmar att ta del av. Fastställande blir på höstmötet den 27 november.

Beslöts också att information skall gå ut till samtliga medlemmar om problemet med avsaknad av valberedning och i synnerhet nu när det blir avgångar i styrelsen.

Ang de tävlingar som varit så hade Nicklastorp en minskning i deltagandet i Succé som genomfördes i sommarens sista högsommarväder i stort runt 26-29 grader. Vi får nu se framemot vår tävling som går samtidigt som bolaget arrangerar en skördefest. Ett helt nytt koncept som vi hoppas mycket på.

Höstmötet hålls alltså den 27 november.

Kommentarer