Info från styrelsen - Juni

Sammanställning av första omgången av enkät från Players1 har kommit in men tyvärr relativt låg svarsfrekvens Så beslöts avvakta alla 3 omgångarna innan vi sammanställer information ut till medlemmar. Hoppas på fler svarande till utskicken juli och september!  

Klubben kommer att deltaga vid ”Live Green i Hoglands Park” den 3-4 augusti.

Anslutning till de tävlingar som varit har legat i nivå med föregående år. Förhoppning är att vår tävlings- vecka kommer upp till lika många deltagare som förra året. Stort engagemang från många medlemmar som varit och hjälpt till med att göra banan extra fin inför tävlingsveckan. Till alla dessa ett stort TACK.

Avståndsmarkeringsplattorna (vita, gula, röda, blå) har blivit målade. Ett antal vattenspridare har bytts ut och fler kommer att bytas successivt. Ny banguide har tagits fram och för den finns också en app som heter GLFR. Nya teeskyltat med bilder från den nya banguiden kommer att sättas upp på respektive hål. En prototyp kan ses på röd tee på hål 10. Alla gamla kommer alltså successivt ersättas med nya.

Alla krattor har blivit försedda med text ”Hela krattan skall ligga i bunkern i spelriktning”! Anledning är att underlätta för de som klipper så de skall slippa stanna upp i sitt arbete.

Kommentarer