Info från styrelsen - December

Höstmöte hade NiGK söndagen den 24 november 2019, direkt efter damkommitténs glöggscramble. Vi som spelade hade tur med vädret, inget regn och lite vind. Därefter bjöds på glögg med goda tillbehör!

Vid mötet hölls val av ordförande och halva styrelsen. Till ny ordförande för bankommittén valdes Håkan Glans som alltså ersätter Christer Hoff. Vi tackar Christer för nedlagt arbete som bankommittéordförande under många år och vi är glada för att han kommer fortsätta med att hjälpa våra banarbetare med ruffklippning.

Nicklastorp saknar en formell valberedning vilket vi måste få fram inför nästa höstmöte för att se till att den ideella verksamheten kan fortsätta på ett så bra sätt som möjligt.

I samband med mötet gicks utfallet av årets enkät igenom. Utdrag kommer i vårt nyhetsbrev.

Nya handicapregler gäller from 1 mars 2020. Som enskild medlem behöver Du inget göra. Du loggar in i Min Golf och då ser du Ditt ev nya hcp. Har Du haft möjlighet spela minst 20 ronder så väljs de 8 bästa ut och genomsnittet av dem är Ditt hcp.

En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar!

Kommentarer

Fler artiklar