Info från styrelsen - September

Samarbetet med Visit Blekinge kommer fortsätta enl beslut senaste mötet med Blekinge Golfförbund. Förutom att vi finns på Visits webbsida har samtliga Blekinges golfklubbar satts in på en karta över vårt landskap som delas ut på turistbyråerna samt med information om Sveriges golfkust på baksidan.

Blekinge golfförbund har också beslutat att omvandla Golftinget till ett tävlingsmöte där resp ordförande för tävlingskommitté/klubb samt ytterligare en deltagare skall delta. Mötet är till för att planera tävlingar utifrån det som överenskommits inom resp klubb.

Svenska Golfförbundet kommer delta på BGDF möte den 23 oktober på Ronneby Brunn. SGF kommer bla informera om olika mediafrågor.

Beslut har tagits om inköp av högtalarutrustning för att underlätta vid olika informationstillfällen.

Svensk Golftidningen som utges av företaget Egmont kommer sluta ingå i medlemsavgiften till SGF from nästa vår, istället kommer SGF göra en egen tidning. Information kommer skickas ut till medlemmarna senare under hösten.

Veckogolfens 12 hålsserie har haft en kraftig ökning av spelare. Mycket roligt!

Kommentarer