Info från styrelsen - Augusti

Spel på banan under denna sommar har varit betydligt mer än under 2018. Både spel av egna medlemmar och greenfeegäster, vilket verkligen är positivt. Vi vill påminna om vikten av att registrera Dig innan du går ut och spelar, antingen i shopen eller i terminalen.

Under helgen som gick anordnade Carlskrona och Nicklastorp en gemensam tävling under namnet Augustipokalen. Lördagen spelades det en bästboll på Carlskrona och 2-mannascramble på söndagen på Nicklastorp. Tävlingsupplägget mottogs positivt av de som var med och beslut om att tävlingen kommer igen nästa år är redan tagen. Inför nästa år hoppas vi på minst dubbla antalet startande.

Banpersonalen har färdigställt utökningen av bunker på rangeområdet, allt för att underlätta träning av bunkerslag.

Nu på söndag så anordnar Nicklastorp en juniortävling, kom gärna ut och titta på duktiga ungdomar. Forecaddies behövs på vissa hål så kan Ni anmäl er till kansliet.

Beslöts att styrelsen kommer ha en planeringsdag den 12 oktober samt att höstmötet kommer att hållas den 24 november tillsammans med avslutningen av glöggolfen.

Kommentarer