Info från styrelsen - Juni

Golfklubbarna i Karlskrona träffade ledningen för Kultur/Fritid i Karlskrona kommun i början på maj. Målet från klubbarnas sida var att informera om golfens verksamhet och betydelse för fritidsliv, hälsa, besöksverksamheten till kommunen samt även det miljöarbete som utförs.Mötet upplevdes som positivt från både sidor och enades om att fortsätta informationsutbytet.

Blekinge Golfförbund har inlett ett samarbete med Visit Blekinge för att förbättra informationen om golf- klubbarna i Blekinge.Namnet Sveriges Golfkust används som tidigare.

Tävlingsverksamheten är nu inne i sitt mest intensiva skede. Don Rolf slutfördes 1 juni, vilket ni har kunnat läsa om både på hemsida och inte minst facebook. Vi försöker att använda sociala media så mycket vi kan för att få ut information om vår verksamhet.

Enkäten players1 kommer i år att delas upp enbart 2 omgångar, den tidigare första i maj har tagits bort. Lite svårt för klubbarna längre norrut som kanske då knappast börjat spela.

Kommentarer