Info från styrelsen - Mars

Till regelträffarna som planerats under vecka 11 har drygt 90 personer anmält sig hittills.

Arbetet med teeskyltarna har fortgått och planen är att så fort banan torkat upp tillräckligt så kommer utplacering av dessa starta upp.

En ny terminal som förenklar anmälningar och betalning av både greenfee och veckogolf kommer att installeras inom kort.

Golfens IT system håller på att föras över så det blir webbaserat. Ett ex på vad det kan innebära är att när klubb har en starter kan en telefon eller Ipad användas och i den se bokningar och direkt ”pricka av” spelare. Denna är klar from 1 april i år och sedan kommer förändringar/förbättringar vartefter. Hela systemet beräknas klart slutet 2021.

Tävlingsprogrammet i stort klart och finns upplagt än så länge enbart på vår hemsida.

Juniorkommittén kommer ha upptaktsmöte söndagen den 28 april.

Nybörjarutbildningar finns också på hemsidan.

19 maj kommer vi att spela en 3-manna scramble; laget skall bestå av en junior, en kvinnlig och en manlig medlem. Försöka få in så många nya spelare och mer samvaro än tävling är vårt mål !

Kommentarer