Info från styrelsen - Februari

NiGK deltog vid SGF verksamhetsseminarium i Kristianstad 23 januari.

Konstaterades bl a att efter två år med en positiv trend av ökat antal golfspelare så har den under 2018 stannat upp. I synnerhet juniorer och kvinnor har minskat i antal, vilket är något som klubbarna behöver arbeta på.

Informerades om att golftidningen svensk Golf inte kommer ingå i medlemsavgiften from april 2020. Ersätts av en digital tidning samt en egen tidning som sköts av SGF.

Arbete pågår med att förbättra Min Golf, göra den mer webbaserad.

Informerades också om gröna kortutbildningen, försöker få den mer enhetlig och att för teoridelen mer använda hemsidan, vilket bör förenkla för både nya medlemmar och utbildare ute på klubbarna.

En hel del tid ägnades åt de nya reglerna som gäller from denna säsong. Ang detta så kommer klubben ordna genomgång av regler 11 mars kl 1300, 13 mars kl 1800 och 17 mars kl 1400. Mer information kommer.

Arbetet med årets tävlingsprogram är i stort klart. Nytt för i år är att kvinnor kan delta i damgolfen genom att spela veckogolf tillsammans med en man.

Arbete pågår med nya teeskyltar. De gamla kommer bytas ut till motsvarande utseende som den som finns på hål 10 röd tee.

Vårårsmöte kommer hållas söndagen den 31 mars kl 1400

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Idrottsstipendium till Melvin! 2019-12-04
Vinterträning! 2019-11-25
Black Friday! 2019-11-20
Kallelse till Höst-Årsmöte i Nicklastorp GK. 2019-11-01
Glöggolf 2019-10-22