Info från styrelsen - Januari

Vid SGF verksamhetsseminarier kommer NiGK deltaga i Kristianstad den 23 januari. Information kommer lämnas till styrelsen vid nästkommande möte. Utbildning om de nya regler som gäller from 2019 diskuterades. Blekinge golfförbunds domare kommer hålla i 2 mötesdagar. För östra delen hålls den på Ronneby Brunn 26-27 januari. NiGK kommer delta med ca 10 personer; ansvariga för utbildning och tävling prioriteras. Dessa kommer sedan hålla i utbildningar för våra medlemmar. Information om tidpunkt för dessa kommer senare. Ändring av lokala regler utifrån de nya reglerna har gjorts och ligger redan på hemsidan. Årets HCP revision är klar. Revidering av miljöplan skall göras i vanlig ordning.

Kommentarer