Info från styrelsen - Mars

Svenska Golfförbundet kommer tillsammans med Golfer Sweden AB ta fram en bokningsapp för svenska marknaden som blir helt integrerad med Golfens IT-system (GIT) och Min Golf. Allt för att förenkla tillgängligheten, fn prövas den på 40 klubbar.

På hemsidan har lagts till en flik ”börja golfa” där all information samlats för den som söker information om hur du börjar; kontaktvägar, kostnader etc

Information lämnades om arbetet med att få in fler deltagare i juniorkommittén allt för att förbättra klubbens arbete med juniorer. Kontakt med medlemmar som i enkäten förklarat sig intresserade hade bla tagits.

Vid mötet var banan fortfarande vit så inget arbete hade kunnat göras ute.

Sammanställning av verksamhetsberättelser för 2017 i stort klara. Vårmöte hålls den 25 mars kl 1400.

Kommentarer