Info från styrelsen - Februari

NiGK deltog vid SGF verksamhetsseminarium i Växjö 23 januari. Det som bl a diskuterades var att friskvårdsbidraget godkänts även för golf, vilket vi redan informerat om på hemsidan.

Resultatet ang enkät för nya medlemmar som började spela golf under 2017 är nu sammanställd. Ca 20 av klubbens nya medlemmar har svarat, vilket vi verkligen uppskattar. En del av slutsatserna sammanfaller med utfallet av den stora enkäten så påbörjat arbete med bl a information för specifikt nybörjare får nu extra tyngd.

Arbetet med årets tävlingsprogram är i stort klart. En ändring har gjorts i veckan; första tävlingsdag blir lördag den 30 juni. Däremot inget spel på måndagen sedan fortsätter spelet i veckan. Se mer specifik information på hemsidan.

Inget arbete påbörjats på banan pga den regniga hösten och nu snö och kyla. Vi inväntar alla vårliga vindar!

Miljöplanen reviderad och kommer läggas ut på hemsidan.

Driftbolaget slutit nytt avtal för att få ut nya och förbättrade banguider inför säsongen.

Kommentarer