Info från styrelsemöte - Oktober

Befattningsbeskrivningar/arbetsbeskrivningar var uppe till diskussion. Olika uppfattningar om detaljnivå så frågan om fastställande kvarstår. Sveriges Golfkust har fått fråga från SGF om möjlighet att hålla tävlingar på MoreGolf Mastercard Tour. MoreGolf Mastercard Tour är den högsta nivån av proffstävlingar för herrar i Norden. Tävlingarna gäller 3 år och förslagsvis kommer de fördelas på 3 klubbar i Blekinge. Sammanhållande kommer Visitblekinge vara. Beslut ännu ej helt klart. Kompensationsstöd för inställda tävlingar under maj månad har föreningen möjlighet göra. Skall vara inne innan oktober månads slut. Uppföljningsmöte med SISU ang idrott för äldre stödet hölls i veckan. Föreningen kan söka stöd för fortsatt verksamhet 2022 men då måste projektplan lämnas in senast under december i år. Statistik över antalet medlemmar (över 1040) har sammanställts vilken visar att fördelningen är män 79 % och kvinnor 21 %. Nicklastorp behöver förstärka arbetet med att få in fler kvinnliga medlemmar. Restaurang kommer hålla öppet tom 17/10. Golfsimulatorn i restaurangen beräknas då kunna komma igång. Information om öppettider, bokningar etc kommer inom kort. Valberedningen informerade om sitt arbete med att få fram ersättare för avgående personer i styrelsen. Val av föreslagna ersättare görs på höstmötet kl 1400 den 28 november.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Info från styrelsemöte - Juni 2022-06-20
Nicklastorpveckan 2022-06-13
Årets medlemsundersökning 2022-06-07
Info från styrelsemöte - Maj 2022-05-17
After Golf 2022-04-29