Info från styrelsemöte - November

Konstituerande möte av styrelsen inför 2023.

Nicklastorp ideella förening fick trots svårigheter, pga avsaknad av valberedning, ihop en styrelse dock inte helt fullständig. Vid höstmötet bildades dock en valberedning med 3 personer som har i uppdrag att få fram en ordinarie ordförande. Christer Hoff vald som interimistisk ordförande fram tills vårmötet.

I övrigt inga nya i styrelsen. Eva Bohman vald som sekreterare och ordförande för damkommittén.

Nicklastorp saknar fn en person som genomgått domarutbildning. Beslöts att Sanna Karlsson och Bengt Nilsson är kontaktperson för regler.

Övriga utsedda se information på Nicklastorp hemsida.

Snön har även i år lagt sig över golfbanan men den som vill kan använda sig av simulatorgolfen i restaurangen. Mer info ser ni på hemsida och sociala medier.

Vi önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt år!

Kommentarer

Fler artiklar