Info från styrelsemöte - November

Vid Blekinge Golfförbunds senaste möte informerades om:

  • Svårigheter att få ihop serielag, beslöts och konstaterades att det måste vara minst 3 lag i varje grupp,
  • Svårigheter att få igenom planerade arrangemang för juniorer. Även om planerade i god tid så blir det avhopp från ansvariga, vilket medför brister i upplägg för juniorer i Blekinge.
  • SGF har tillfrågat Blekinge att ta hand om 3 tävlingar på More Golftouren. Dessa kommer spelas på Trummenäs 2023, Karlshamn 2024 och Sölvesborg 2025. Samordnare för tävlingarna är Visitblekinge tillsammans med Blekinge Golfförbund. I förlängningen ett lyft för golfen i Blekinge och förhoppningsvis många besökare.

Restaurangen är nu stängd för året. I restaurangen kommer golfsimulatorn att vara, vi väntar tyvärr på några tillbehör sedan kommer info om hur och när.

Tyvärr får vi konstatera att vildsvinen åter tagit sig in på vår bana. Arbete pågår med översyn av elstängsel.

Föreningen har skickat in ytterligare en ansökan om ersättning för uteblivna intäkter pga Covid-19. Besked innan nyåret om ev utfall.

En enkät är på väg ut för att höra hur våra juniorer och dess föräldrar ser på vår verksamhet.

Information om när vintergolfen startar kommer ut inom kort.

Glöm inte anmäla till Glöggolfen den 21 november. Tävlingen finns på min golf.

Glöm inte heller höstmötet den 28 november kl 1400, innehåller bla val till styrelsen.

Kommentarer