Info från styrelsemöte - Mars

Vi fortsätter hålla våra möten digitalt. Inte bara styrelsemöten utan även för en del kommittéer. Vårårsmötet hålls digitalt den 28 mars kl 1800. Glöm inte anmäla Er i GIT! Ni som vill kolla och testa har möjlighet koppla upp Er måndagen den 22 mars kl 1800. Anmälan görs också av testen i GIT. Kolla så Ni har rätt e-post i GIT. I övrigt pågår arbete med upplägg av utbildningar för både nybörjare och juniorer. På grund av snö och den något kylslagna väderleken har torkningen av banan stannat upp, vilket gör att banan har tvingats stänga helt. Se information på hemsida alt Facebook när och hur den kan öppnas upp. På grund av Covid 19 så är nu all tävlingsverksamhet stängd fram till 28 mars. Vad som händer därefter får vi återkomma med. När banan öppnas kan vi fortsätta med sällskapsgolf under förutsättning att hygienregler efterlevs!

Kommentarer

Fler artiklar