Info från styrelsemöte - Maj

Som alla förstår så är det fortsatt stängt vad gäller tävlingar, nu ytterligare framflyttat till den 30 maj. Nytt besked kommer tas 17 maj.

Som vi tidigare sagt så är sällskapsspel tillåtet och det är med stor glädje som vi ser alla både egna och greenfeespelare på banan. Särskilt roligt se alla yngre!

Vi har haft 3 grupper med nybörjare förutom de som går privat/enskild utbildning så ”tillökningen” av nya golfare fortsätter. Ytterligare grupper läggs upp vartefter önskemål inkommer.

I april informerade vi om vår satsning att få igång en medlemsträning på måndagar. Vi kan tyvärr inte inbjuda alla som vi tror skulle ha nytta av denna träning utan vi tar det i små steg och först ut är de som gått nybörjarkurs i år. Vi hoppas så fort pandemiläget förbättras kunna gå ut med en större inbjudan.

I projektet ”idrott för äldre” så skall vi anlägga en boulebana. I stort den plats som ni ser markerad med 4 pinnar, bredvid puttinggreenen med äppelträdet.

Nu är snart grävningarna klara för fiber till klubben samt förbättring av vatten och avlopp. I samband med detta så fick vi en bättre nedfart till första tee.

På hål 12 så har vi åter satt dit blå pinnar. Vädret har inte varit gynnsamt för grästillväxten. Närmaste väg ut, ej närmare hål gäller alltså.

Vi har satt till en arbetsgrupp för vårt 30 årsjubileum vilket vi hoppas kunna ha i september. Egentliga datumet var den 8 juni men det vågar vi inte planera för. Vi återkommer med information.

 

Kommentarer