Info från styrelsemöte - Maj

Årets första enkät Players1 kommer 22 juni. Påminnelser kommer skickas ut till medlemmarna ca 14 dagar innan. Allt för att försöka få upp svarsnivån så högt som möjligt. Den andra kommer sedan i slutet av augusti.

Vår boulebana har börjat användas av en grupp äldre seniorer. Planen har fått soffor och bord för att ge möjlighet till vila och fikastund. From vecka 20 och ytterligare 2 veckor framåt finns också möjlighet till viss anpassad golfträning för dem som önskar.

Vi har haft besök av en representant från länsstyrelsen som ansvarar för det sk pollineringsprojektet. Innebär att olika typer av insekter, bi tex vilka svarar för pollineringen av våra växter får bättre möjligheter för överlevnad.  Bunkrar längst upp på hål 16 och den högra på hål 15 kommer att förses med en förklarande skylt om varför den skall vara som den nu är. Ansvarig påpekade också nyttan av våra stubbar och gamla träd som vi har liggande, vilket var och är positivt.

Medlemsantalet ligger nu på straxt över 900 efter årsavstämning.

Restaurangen kan åter bokas för privata fester nu när avstängningar pga pandemin är borttagna. Fredagen den 13 from kl 1600 så är det After golf med tacos och trubadurbesök.

Närmaste tävling 15 maj är en juniortävling benämnd Teen Tour First #1 för A–klass samt Blekingetouren vilken är för övriga klasser. Därefter kommer vår Don Rolf tävling under Kristihimmelfärdshelgen. 

Pga av ökade bränslekostnader håller Driftbolaget på med en översyn om möjligheter att dra ner på klippning av ruffar som inte är i spel.

Påminner slutligen om att ingen vill hamna i en uppslagen torva, ej heller nedslagsmärke på green. Så låt oss hjälpas åt att hålla banan i bra skick!

Kommentarer