Info från styrelsemöte - September

Den 26 augusti hade golfklubbarna i östra Blekinge besök av ett miljökonsultföretag, som på uppdrag av länsstyrelsen tittade på vår hantering av möjligheter för biologisk mångfald och pollineringsmöjligheter för olika typer av bi och andra pollinerare. Uppskattades bl a Nicklastorp sätt att slå högruff och ta bort det slagna för att magra ut gräset, vilket medför möjligheter för vildblommor att komma fram.

Visitblekinge anordnade ett danskt reportagebesök vecka 35, bla var de på Nicklastorp. Anledningen är att få ut information till danskarna i främst Helsingörsområdet om Sveriges Golfkust alltså våra golfbanor här i Blekinge.

NiGK har över 1000 medlemmar även 2021.

Inomhushallen som planerats vara klar i höst  har tyvärr blivit försenad. Därför kommer vår golfsimulator att installeras i restaurangen. Beräknas vara på plats skiftet september/oktober. 

Ombyggnation av gul tee på hål 3 skall påbörjas i slutet av september. Medför alltså att tillfällig tee kommer tidigare i användning för det hålet.

Höstmötet bestämdes till den 28 november.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Augustipokalen 2023 2023-07-18
Nybörjarkurser 2023 2023-07-03
Resultat Irish rumble 2023-06-30
Nicklastorpsveckan 2023 2023-06-19
Ny Ordförande 2023-04-25