Info från styrelsemöte - Augusti

Mötet hölls för första gången i restaurangen på Nicklastorp. Beslöts att försöka hålla det företrädes på vanligt sätt men även ge möjlighet för medlemmar i styrelsen som så önskar vara med på distans.

Beläggningen på banan har varit bra även i år. Många som börjat spela golf eller återupptagit golfen på nytt. Klubben har nu drygt 1000 medlemmar.

Golfveckan i stort lika många som året innan.

Styrelsen beslöt att flytta 30 års firandet av banans tillkomst till 2022. Hoppas då vi även kan ha en trevlig samvaro efter att vi spelat den ursprungliga banan. Jubileumstävlingen den 11 september ställs alltså in!

Andra omgången av enkäten Players1 kommer ut i mitten av augusti.

I övrigt diskuterades hur vi skall förbättra vår verksamhet och behovet av att få in en del nya krafter i styrelsen och kommittéer för att kunna ersätta de som vill lämna.

Den 26 september är det avslutning av Blekingetouren för juniorer. 

Kommentarer