Info från styrelsemöte - September

Septembermötet inleddes med att vi tillsammans med Eric Fransson och Madeleine Augustsson från RF:SISU diskuterade organisationsutveckling. Vi har tidigare från styrelsen efterlyst att vi saknar en valberedning, vilket krävs enl både våra egna stadgar men i föreningslivet rent generellt. Vi diskuterade hur vi skall gå vidare för att lösa frågan och kommer fortsätta med det, för att försöka få fram ett förslag till lösning inför höstmötet. Diskuterade också framtiden de närmaste 3-5 åren för NiGK ideella förening som helhet.

Höstmötet kommer hållas söndagen den 22 november i samarbete med ansvariga för glöggolfen.

Nybörjarutbildningarna har nu lugnat ner sig men intresset för golf under denna säsongen har varit fantastisk, vilket gjort att NiGK nu har kommit över 1000 medlemmar. Viktigt är nu att se till att våra nya medlemmar känner att golf inte bara är roligt i år utan vill fortsätta med golf. Möjligheter till samlade informationsträffar för nya golfare har dock varit lite svåra att göra pga reglering av sammankomster. Men utbildning och tävlingskommittén undersöker om ev ha ngn typ av enklare tävling för nya golfare innan årets säsong är slut.

OBS krattorna kommer åter i bunkrarna eftersom det krävdes för den juniortävling som hölls söndagen den 13 september. De regler som gällde tidigare för bunker kvarstår; alltså fortsatt lägesförbättring och inget krav om krattning men iordningställande som tidigare med fot eller egen klubba.

Kommentarer

Fler artiklar