Info från styrelsemöte - Oktober

Vid oktobermötet fortsatte diskussionerna ang ev ändringar av organisationen samt genomgång av de förslag till arbetsbeskrivningar som ordförande sammanställt för vissa kommittéers arbete. Beslöts att dessa utvecklas så att de finns för samtliga kommittéer så långt som möjligt. Allt för att medlemmar skall ha bättre förståelse och insikt i kommittéers arbetsuppgifter.

Sammanställning av enkät kommer skickas ut senare. Allt sammanställningsmaterial är ännu inte klart från företaget som levererar det till Svenska golfförbundet.

Tävlingsintresset efter vårens uppehåll har varit stort och nivån är nästan likvärdig med föregående år.

Diskuterades problemet med att rangebollar slås ut både på fairway tillhörande hål 13 och 14. Informationstavlor kommer att sättas upp på rangen.

Kommentarer