Info från styrelsemöte - December

Styrelsemötet för december hölls även det digitalt. I huvudsak var det ett konstituerande möte av styrelsen inför 2021. Inga ändringar av styrelsen inför 2021 som vi konstaterade efter höstårsmötet. De bidrag som föreningen sökt bidrag för att utveckla verksamheten för medlemmar över 65 år har inkommit. En mindre projektgrupp bestående av ordföranden för damer, herrar och tävlingskommitté samt ordförande har börjat diskutera fram förslag. Bla har gruppen diskuterat att ytterligare få igång användningen av orange tee men också att anlägga en boulebana. Gruppen tror det kan vara ett sätt för medlemmar som får problem med golfen att ändå känna sig delaktiga och kunna göra något ute på sin klubb. Arbetet kommer starta upp när det är lämpligt väder och beräknas vara klart tills vårsäsongen. Som Ni har sett har en hel del grävningsarbete gjorts. Det är delvis avlopp men i första hand dragning av fiber för förbättring av det digitala på klubben. Förmodar många av er sett härjningar som vildsvinen utfört företrädesvis på hål 10 men minst 10 av dem har inte fått uppleva julen. Vi önskar alla en God Jul och Ett bättre Nytt år!

Kommentarer