Info från styrelsemöte - Februari

Nicklastorp fortsätter hålla sin möten digitalt via Teams. Vårmötet den 28 mars beräknar vi också kommer ske digitalt. Information kommer senare om hur och när.

SGF verksamhetsseminarier är inställda och ersätts av 9 st sk ”Pitch” om ca 45 minuter med början tisdagen den 16 februari. Alla som är intresserade har möjlighet kan lyssna av genom att gå in på SGF hemsida.

Utbildningar har redan lagts ut på hemsidan trots att vår bana nu är snötäckt och mest används för pulka och skidåkning. Positivt att så många barnfamiljer upptäckt vår golfbana och att den har så många fina pulkabackar.

Någon vinterträning blev det inte i år pga pandemin. Inför nästa år planeras och arbetas det med att få till en egen hall för vinterträning. Mer information kommer till hösten.

Avslutningsvis får vi hälsa Henrik Nilsson välkommen till kansliet. Han kommer vara där deltid from 1 februari. Succession påbörjad hos familjen Nilsson.

Kommentarer