Info från styrelsemöte - November

Föreningen sökt bidrag för att utveckla verksamheten för medlemmar över 65 år. Ett från Riksidrottsförbundet på 3000 kr och sedan ett pilotprojekt i vilket alla Blekinges golfklubbar ingår. Ansvariga här är  RF tillsammans med SISU och där har vi haft möjlighet söka 7500 kr.  Målet är att utveckla vår verksamhet så att äldre golfare kan stanna kvar i verksamheten så länge som möjligt. Innebär att anpassa spelandet med kanske färre hål eller skapa andra möjligheter att hålla kvar kontakter med kamrater inom golfen. Mer information kommer.

Närmast har vi genomförandet av årsmötet som vi planerar genomföra utomhus eftersom vi måste ta hänsyn till nuvarande pandemi.

Seriespel och seniortour nästkommande år är bestämt och kommer successivt läggas ut. Vi hoppas verkligen kunna genomföra det under 2021 likväl som allt annat som varit nedtonat under 2020. 

Klubben kommer ha en förmiddag och diskutera framtid men exakt när är svårt att idag säga återigen beroende på Corona. Vid tillfället är det både kommittémedlemmar och styrelse som tänkt ska delta.

Som en uppföljning av alla som gått nybörjarutbildningen har en enkät skickats ut. Vi hoppas få så många svar som möjligt.

De som i sommarens enkät svarat att de kan tänka sig hjälpa till kommer vi också skicka ett separat brev. 

Nicklastorp golfklubb har i år passerat 1000 medlemmar och lite till. Vi hoppas verkligen att Ni som nu kommit in likväl som ni som varit här ett tag trivs och vill stanna kvar.

Kommentarer