Info från styrelsemöte - Augusti

Vi fick alltså börja tävla i golf from 1 juli, vilket innebar att vår golfvecka blev uppdelad med 4 dagar i början av juli och 3 dagar sista dagen i juli och första två dagar i augusti. Intresset för att tävla var stort så vi ökade antalet tävlande, vilket är mycket glädjande. Under tävlingarna använde vi appen OnTag. I det stora hela så fungerade det bra men golfens IT-system (GIT) verkar inte riktigt ha hängt med. Så i slutet av våra första tävlingar gick programmet helt ner, vilket det också gjorde nu under denna helgen med Augustipokalen. Golfförbundet har informerat om att de tillfört både mer personal och förändrat vissa arbetssätt men belastningen är stor, så ännu inte helt ifatt. Men nu kommer bekräftelse på att spelpartner registrerat HCP, vilket inte gjordes tidigare.

Golfens medlemskap har återigen tagit sig över en halvmiljon. Snittåldern på nya spelare är 35 år till skillnad mot nuvarande som ligger på 49 år. Alltså en märkbar föryngring, vilket är mycket positivt.

Antalet spelade ronder i år är 1,75 milj mer än under motsvarande tid 2019.

Både tillströmning av nya medlemmar och mycket spel på vår bana har vi själva erfarenhet av. Nicklastorp som för både egna medlemmar och andra varit kända för sin tillgänglighet. Även hos oss bör man boka tid innan man åker ut. Ibland kan det se fullbokat ut men det finns relativt ofta möjlighet att boka in sig i en boll där det saknas spelare.

Resultatet från första delen av enkäten gicks igenom, sammanfattning skickas ut till medlemmarna.

Sista och 5:e omgången av juniortävlingen hålls fredagen den 14 augusti. Sponsor har Nordea varit.

Kommentarer