Info från styrelsemöte - Juni

Klubben fått förfrågan från Karlskrona bridgeklubb om att få komma ut och göra reklam för sin verksamhet. Beslöts att inbjuda dem att komma och visa sin verksamhet i anslutning till någon tävling.

Don Rolf hade i år ett högt deltagande, särskilt roligt var att se så många juniorer och att shootouten hade så många följare.

Konstaterades att deltagandet från klubben minskat i båda seniortourerna efter pandemin. Information om dessa tävlingar behöver förstärkas till de som har möjlighet delta.

Juniortävlingar genomfördes 15 maj i ett strålande solsken, allt fungerade bra men vi hade gärna sett lite fler av våra egna juniorer som deltagare. Söndagsspel för juniorer finns tid avsatt men tyvärr i år har deltagandet varit lågt.

Bunkern på hål 5 håller nu på att färdigställas. Där har det varit problem med vattenavrinning så den har fått göras om i stort från grunden. 

Arbetet med klubbens utvecklingsprocess upptog resterande del av mötet. Ett gemensamt möte med av föreningens styrelse utsedd arbetsgrupp och bolaget kommer hållas den 13 juni. 

Beslöts också att gå igenom och ev förtydliga arbetsbeskrivningarna för de olika rollerna i styrelsen för att underlätta valberedningens arbete. Många i styrelsen som aviserat avgång!

Kommentarer