Info från styrelsemöte - Februari

Mötet för februari hölls digitalt.

Ordföranden informerade om, att styrelsemötet i mars skall prioritera, att tillsammans med projektledare från SISU diskutera framtid. Även lördagen den 19 mars inplanerat ett möte.

Driftbolaget informerade om;

  • Att golfsimulatorn nu är igång igen, vilket informerats om både på hemsida och Facebook
  • Att nya bollautomaten kommer under mars månad. Det kommer att finnas flera betalningsalternativ; en nedladdad App, bankkort eller Swish
  • Att Erik Braun anställts som assisterande tränare from 11 april.
  • Att städdag planeras att hållas lördagen den 2 april med den 9 april som reservdag.

Planering av årets tävlingar påbörjats och i år med stora förhoppningar om att säsongen kan påbörjas utan restriktioner.

Ett utskick har gått till alla klubbens damer, för att få igång verksamheten med förhoppningsvis ett nytillskott i kommittén nu när så många lämnat. Vi hoppas på gensvar för att kunna utveckla verksamheten.

Vårmötet är bestämt till söndagen den 27 mars kl 1400 i restaurangen. Kom ihåg att mötet är till för ALLA medlemmar!

Slutligen ett tack till den grupp av ideella krafter som röjer och rensar på vår bana. Nu syns vår gamla kvarndamm på hål 11 och slyet mot dammen från hål 16 är borta igen!

Kommentarer