Info från styrelsemöte - Augusti

Mötet hölls ute på restaurangens balkong men inte pga av pandemi utan pga det vackra vädret.

Den ökning i klubben som pandemin medförde de gångna åren har avstannat men vi har en stabil medlemskår på drygt 950 medlemmar. Vi har idagsläget inga faktiska siffror på greenfee och spel men ser bra ut. Finns bra möjligheter till spontanspel vilket är något som framhålls i enkäten som positivt men bokning av starttid innan man åker ut är att rekommendera.

Information om Golfveckan lades ut på hemsidan efter dess avslut.

Tävlingsverksamheten diskuterades och upplägg resten av året.

Andra omgången av enkäten Players1 kommer ut i mitten av augusti.

Frivillig gruppen som arbetar på banan på onsdagar startar åter upp from den 10 augusti. Ni som känner för lite uteverksamhet i trevlig gemenskap är alltid välkomna.

Kommentarer

Fler artiklar