Info från styrelsemöte - April

Vi har fortfarande en pandemi och vi fortsätter och kommer fortsätta att hålla våra möten digitalt framöver.

På mötet så hade vi en diskussion om hur vi skall nyttja de sk Pitchmöten som SGF hållit via nätet och om vilka vi informerat om ett antal ggr. Tanken är att med dem som grund diskutera Nicklastorp framtid. Det vi redan gjort är bla

  • Att förbättra vår information ut på sociala medier
  • Att försöka få till en bättre sammanhållen nybörjar- och juniorutbildning
  • Att försöka få till en enkel möjlighet så att våra medlemmar med högre handicap kommer ut och ingår i någon form av tränings- och medlemsaktivitet.
  • Som ni såg av informationen från vårmötet och nu även ligger på vår Facebooksida så har vi också ett projekt kallad ”idrott för äldre”. Återkommer om det.

Som ni säkert förstår av nuvarande läge med Covid 19 så är all tävlingsaktivitet nerlagd nu tom 2 maj, vilket även tävlingskommittén informerat om. Men träna och spela sällskapsspel är tillåtet, naturligtvis med krav att följa de hygienregler som finns och alla nu är medvetna om.

Vi har problem med att långtslående slår ut bollar på hål 13 och även rakt över till tee på hål 14. From nu inte tillåtet att slå med driver och fairwaywoods från utslag längs med vägen. Informationsskyltar uppsatta.

Tänk på att om vi alla lägger tillbaka uppslagen torva och lagar nedslagsmärken på green så bibehåller vi skicket på banan. Alla har väl en greenlagare?

Kommentarer