Info från styrelsemöte - April

Världen blev snabbt förändrad mellan styrelsemötet 5 mars och 16 april. I princip all mötes- och tävlingsverksamhet ställdes in pga Coronaepidemin. Vi började med att ställa in tävlingar för april och nu har vi även ställt in allt under maj månad, inkl vår populära Don Rolf. När vi kan öppna upp för tävlingar vet vi idag inget om.

Sällskapsspel däremot är tillåtet och det är glädjande att se så många som är ute och spelar. Förutsätter att alla vet att flaggan skall vara kvar och istället för en bunkerkratta så försöker Du med din klubba eller fot ställa till rätta så mycket du kan. Våra banarbetare försöker dock köra med bunkerkratta i större omfattning än tidigare.

Nybörjarverksamheten har startat och första gruppen redan igång. Vi har stort behov av faddrar. Ni som kan tänka er ställa upp som fadder maila kansliet eller sätt upp er på listan som finns på anslagstavlan i klubbhuset. Ett tillfälle att träffa nya golfare. SGF tagit fram ett webbaserat hjälpmedel för nya golfare. Kolla gärna golf.se/grontkort

Vi har satt upp en spegel på utkikstornet vid hål 8 så man kan se om det är ledigt för utslag.

Som Ni märkt och sett så har Min Golf fått problem med systemet för nya världshandicapet. Tyvärr kan vi från klubbnivå inget göra utan bara försöka hålla nere vår egen irritation.

Kommentarer