Info från vårårsmöte

Sammanställning av den information som lämnades på Vårårsmötet:

 

1) Öppning av sommargreener genomfördes enl plan torsdagen den 1 april.

2) Samarbete med Visit Blekinge för att marknadsföra Sveriges Golfkust fortsätter och det finns en hel del nya bilder och information utlagda.

3) För att utveckla vår verksamhet mot våra äldre medlemmar så har Nicklastorp fått pengar. Styrelsen har tagit fram förslag på bl a att vi skall bygga en boulebana nedanför det sk ”gula huset”. En arbetsgrupp har börjat se över hur vi skall hantera bokningar, ekonomi, spel etc. Tanken är att banan skall vara klar inför sommaren.

4) Hoppas ingen har missat att driftbolaget håller på med att med att bygga en inomhushall för golfträning. Hur arbetat framskrider kommer familjen Nilsson eller i första hand Henrik att se till att vi får veta genom upplägg på Facebook och Instagram. Tanken är att hallen skall vara färdig för nästa inomhussäsong.

5) Ang vad som gäller med anledning av Covid 19 så finns särskild info om det på hemsida; se Corona. Men här är några konstaterande:

- Vad kan vi göra? -

- Vi får träna i anpassade grupper och vi får spela sällskapsspel

- Säsongens medlemsträningar ligger ute på hemsidan. De är handicap indelade även i år.

- Nybörjarutbildningar börjar 10 april.

- För att förbättra för nybörjare att komma ut på banan kommer vi på måndagar stänga hål 1 – 7 from kl 1700 - 1900. Nybörjare är inte bara de som börjat i år utan det gäller i princip alla som har hcp över 36. Alla Ni har möjlighet att komma ut på måndagar. En ansvarig från klubben kommer finnas på plats utanför klubbhuset för att se till att det fungerar på bästa sätt. Vi kommer skicka ut mer specifik information vecka 15.

- Juniorer har start för sin verksamhet den 25 april med en Kickoff.

- Damkommittén har INTE kunnat sätta tid för något möte pga Coronarestriktioner.

6) Pitch är ett samlingsnamn för Svensk Golf information. Ersätter de endagsseminarium som tidigare hölls. Istället för en mängd ämnen så har man 9 st 45 minuters webbinarier. SGF tagit upp digitalisering, bankostnader, utveckling i stort för golf. Ni som är intresserade kan gå in på golf.se och själva lyssna av.

7) Nicklastorp Golfbana invigdes 8 juni 1991. Tanken var att vi skulle fira ett 30 års jubileum i år men Corona sätter tyvärr stopp för det så vi får avvakta och se om vi kan göra det under hösten.

Vi återkommer så snart vi har ny information. Vid invigningen fanns bla Jan, Peter och Håkan Loob. Den senare deltog i det svenska hockeylandslaget som vann VM.

För att nå motsvarande nivå på celebriteter vad behöver vi få hit då? Det bla har de ansvariga för firandet att fundera på, vilka är: Erling Svensson, Sanna Karlsson och Linus Södergren.

Kommentarer