Enkät till nya golfare

Onsdagen den 10 januari 2018 kommer Players 1st att skicka ut en New entry-enkät till klubbens alla nya golfare (utan tidigare golf-id)

Som ni kanske redan vet deltar klubben i medlemsenkätsverktyget Players 1st, ett kostnadsfritt verktyg som utgår från Danmark i samarbete med Svenska Golfförbundet. Nicklastorp GK använde sig av redskapet 2017 vilket vi redovisat under fliken info styrelsen (se oktober). Genom det har vi fått in värdefull information från våra medlemmar. Den enkät som skickas ut nu prioriterar Er som är helt nya.

Över 300 svenska klubbar deltar i verktyget, samt klubbar även i Finland, Norge, Danmark och Holland, vilket gör verktyget kraftfullt som ett arbetsredskap.

 Vi klubbledningen ser gärna att du tar dig tid att svara på enkäten. Den kan hamna i skräpmailen, så håll utkik! Resultatet från dina och övriga medlemmars svar blir ett viktigt instrument i klubbens ständiga utvecklings- och förbättringsarbete, till gagn för både medlemmar, gäster och personal.

Kommentarer