Dags att tävla igen

Börja tävla igen from 1 juni 2021!

I enlighet med myndigheternas lättnader i de allmänna rekommendationerna kan tävlingsverksamhet i Golfsverige återupptas från och med 1 juni.

Klubb- och distriktstävlingar kan då åter arrangeras, och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta. Detta gäller barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att inga nya råd och rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet eller regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta fullt ut den 1 juni. 

Tävlingsvillkor från 1 juni

I enlighet med aktuella riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna har de begränsningar som infördes under 2020 tagits bort. 

Nedan är en sammanfattning av de förändringar som infördes under Covid19 och nu försvinner. För mer detaljer, se golf.se.

? Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

? De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att

  • krattor är tillbaka - ingen lägesförbättring i bunkrar,
  • hålet får inte längre göras grundare,
  • det är valfritt att ta ur flaggstången
  • resultathantering ska följa regel 3.3b.

Det är även i fortsättningen spelhandicapen spelaren ska ange på sitt scorekort i en netto slagspelstävling – till exempel slagtävling, poängbogey och maxantal slag (slaggolf).  Om en tävlingsledning förser en spelare med ett förtryckt scorekort med fel spelhandicap och detta inte rättas till innan spelaren signerar och lämnar in scorekortet till tävlingsledningen, ska det hanteras som ett administrativt misstag av tävlingsledningen. Det innebär därmed inte längre någon plikt för spelaren.

  • bolltvättar får användas

? Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.

? Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.

Startfält Golfens tävlingsverksamhet bedrivs på avgränsade ytor, vanligtvis med krav på att deltagarna är medlemmar i en golfklubb. Golfen träffas därför inte av vare sig regler för offentlig tillställning eller allmän sammankomst eller motionsloppens 150-personersregel. Golftävlingar kan alltså spelas med fulla startfält så länge övriga åtgärder för minskad smittspridning följs.

Kommentarer

Fler artiklar