Årets medlemsundersökning

Årets medlemsundersökning på gång!

Den 22 juni kommer hälften av medlemmarna på Nicklastorp att få den första enkäten av årets medlemsundersökning från Players 1st i sin mailkorg. Observera att den kan hamna i skräpkorgen. För klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tid att delta. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där ca 370 svenska golfklubbar deltar.

 
I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang. För Nicklastorp är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur Ni som är medlemmar ser på verksamhet och anläggning. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.
 
Föreningen har under våren arbetat med att se hur Nicklastorp skall utvecklas framöver. Inom närtid kommer föreningen och bolaget tillsammans fortsätta diskussionen. Vi är alltså ännu inte klara men räknar med att lägga fram resultatet till höstmötet. Enkäten kommer därför i år har extra stor betydelse för att ge oss underlag på var vi är! 
 
Undersökningen vänder sig till medlemmar från 19 år och skickas ut via mejl vid två tillfällen under golfsäsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Den andra undersökningen skickas ut den 24 augusti, för dig som inte får en mailinbjudan nu i juni.
 

Återigen, stort tack för din medverkan.

Kommentarer

Fler artiklar