Årets medlemsenkät

Sammanfattande kommentarer ang årets enkät.

 • Att antalet svarande totalt förändring från: 2019/211, 2020/248 och 2021/255. Andel som svarat på enkäten är dock kvar på 28 %. Eftersom andelen medlemmar ökat så ingen ändring. Genomsnittet totalt i landet är omkring 30 %.

 

 • Vi har även detta år haft svårt att ordna sammankomster, vilket negativt påverkar bedömning av klubbliv. Men annars får vi högt betyg på att medlemmar trivs i klubben.

 

 • Trenden för den goda responsen till våra tränare fortsätter vilket vi verkligen ser som oerhört positivt.

 

 • Fortsatt bra respons har även
 • shop,
 • service och upplevelse
 • medlemskap och avgifter

 

 • Inga större förändringar på klubbens ledning. Vi ligger där i stort övriga klubbar befinner sig. När det gäller information ut så har vi under året försökt förbättra oss genom användning av sociala medier. Förhopp-ningen är att vi inför nästa säsong kan ha lite större sammankomster och då få möjlighet till mer direkt informationsöverföring.

 

 • Banan som helhet får även i år en hög värdering genom att den anses rolig att spela samt att våra greener varit bra. Det som drar ner är finish på bunkrar men deras svårighetsgrad upplevs dock som relativt lagom.

 

 • Det som många poängterar är tillgängligheten. Även om vi blivit fler som spelar finns det möjlighet till spontangolf på Nicklastorp, vilket värdesätts högt.

 

 • Många saknar information om klubbens värderingar, verksamhetsidé etc, vilket gör att totalbedömningen dras ner. Den behöver därför sammanställas bättre och läggas ut på hemsidan så den enkelt kan hittas.

Tack till Alla Er som svarat på enkäten.

Kommentarer

Fler artiklar