Årets medlemenkät

Sammanfattande kommentarer ang årets enkät.

 • Att antalet svarande totalt - ökade från 211 till 248 i år.

 

 • Andel som svarat på enkäten är 28 %. Genomsnittet för alla klubbar som deltagit är strax över 30 %.

 

 • 30 % är intresserade av andra aktiviteter än de tävlingar klubben genomför. I år dock varit små möjligheter till att ordna någon typ av social samvaro förutom spel på banan.

 

 • Att de som fortsatt får bäst respons är våra tränare vilket är mycket positivt.

 

 • I jämförelse med andra klubbar så ligger Nicklastorp bra till vad gäller
 • shop,
 • service och upplevelse
 • medlemskap och avgifter

 

 • När det gäller hur man ser på klubbens ledning ligger vi där övriga klubbar befinner sig. Förbättringspotential finns bla för att ytterligare se till att information kommer ut och då inte bara hemsida utan övriga sociala medier. De tävlingar vi hade i somras när vi hade OnTag och direktuppkopplade tävlingsresultat var uppskattade. Hoppas att vi kan utveckla användningen men beror en hel del på om golfförbundets utveckling av GIT gör att systemet blir stabilare.

 

 • Ang bana så ligger våra bunkrar på ett värde om 52, genomsnittet ligger på 61. Bunkrar har som regel svårt få ett bra värde. Har inte hjälpt att det genomgående varit lägesförbättring i år pga pandemin. Klubben och driftbolaget får gemensamt diskutera vad som kan förbättras.

 

 • På frågan hur rolig vår bana är att spela får den ett värde om 86. I nivå med andra klubbar eller något över.

 

Tack till Alla Er som svarat på enkäten.

Kommentarer

Fler artiklar