Omgång 16  : 22  mars - Vintergreener 14 Hål  
Resultat Brutto Netto Poäng HCP-justering  Placering Namn Sum 8 bästa
Lasse Pettersson 60 51,4 15 -0,7 1 Per Fuhrman 86
Björn Olsson 60 52,2 12 -0,6 2 Lasse Pettersson 85
Sanna Karlsson 71 53 10 -0,4 3 Lars-Göran Jönsson 75
Daniel Hoff 61 57,9 8 0,1 4 Daniel Holst 73
Lars Pettersson 72 58 6 0,1 5 Roland Karlsson 68
Ann-Kristin Nilsson 73 59 5 0,1 6 Lars Pettersson 68
Lars-Göran Jönsson 63 59,9 4 0,1 7 Christer Johansson 59
Christer Johansson 63 60,7 3 0,1 8 Rolf Carlsson 58
Eva Bohman 74 61 2 0,1 9 Daniel Hoff 58
      1 0,1 10 Sanna Karlsson 54
      0 0,1 11 Björn Olsson 49
      0 0,1 12 Ann-Kristin Nilsson 48
      0 0,1 13 Martin Håkansson 41
      0        
      0  
      0  
Totalt
Omgång 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Summering 8 bästa
Per Fuhrman 0 10 15 10 10 0 6 15 10 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 86
Lasse Pettersson 2 6 6 15 4 4 0 8 4 12 0 6 2 8 15 15 0 0 0 85
Lars-Göran Jönsson 12 15 5 0 0 0 0 0 12 6 15 1 4 0 6 4 0 0 0 75
Daniel Holst 15 5 12 0 0 10 10 6 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 73
Roland Karlsson 0 0 1 6 8 8 12 3 0 10 6 15 0 3 0 0 0 0 0 68
Lars Pettersson 10 1 8 0 0 0 4 0 0 0 12 10 0 15 3 6 0 0 0 68
Christer Johansson 0 3 4 12 6 6 5 5 2 15 4 5 3 2 5 3 0 0 0 59
Rolf Carlsson 0 8 0 8 0 1 15 10 0 1 2 2 0 0 12 0 0 0 0 58
Daniel Hoff 4 0 3 4 0 2 0 12 8 4 0 12 6 4 4 8 0 0 0 58
Sanna Karlsson 8 4 10 0 0 3 2 1 1 3 10 4 0 5 2 10 0 0 0 54
Björn Olsson 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 3 10 10 1 12 0 0 0 49
Ann-Kristin Nilsson 0 0 2 0 0 0 8 2 6 0 8 0 5 12 0 5 0 0 0 48
Martin Håkansson 0 12 0 0 0 0 0 0 15 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 41
Mia Hoff 1 0 0 5 3 0 3 4 0 2 5 8 0 0 8 0 0 0 0 38
Boody Pettersson 5 0 0 3 2 0 1 0 3 0 3 0 12 0 0 0 0 0 0 29
Henrik Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Paul Fritzsche 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Leif Martinsson 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Eva Bohman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Kristian Vadaszi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linus Astander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
HCP justering
Omgång 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totalt
Daniel Holst 0 0 0 0 0 -2,6 -0,7 -0,4 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 -5,7
Daniel Hoff 0 0 0 0,1 0 -0,1 0 -0,5 -0,7 0,1 0 -0,6 -1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 -2,4
Björn Olsson 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,4 0,1 0 0,1 -1,1 -0,5 0 -0,6 0 0 0 -2,4
Lasse Pettersson 0 0 0 -0,5 -1,5 -1 0 -0,4 -0,2 -1,7 0 0,1 -0,9 -0,3 -0,9 -0,7 0 0 0 -8
Lars-Göran Jönsson 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,6 -0,5 -0,9 0,1 -0,8 0 -0,4 0,1 0 0 0 -4
Paul Fritzsche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boody Petersson 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,1 0 0,1 0,1 -3,1 0 0 0 0 0 0 -3
Mia Hoff 0 0 0 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,4 0 -0,7 0 0 0 0 -0,4
Sanna Karlsson 0 0 0 0 0 -0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,8 0,1 -0,3 0 0 -0,4 0 0 0 -1,2
Birgitta Pettersson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lars Pettterson (Röd) 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 -1,2 0,1 0,1 -2,1 0 0,1 0 0 0 -2,7
Rolf Carlsson (Röd) 0 0 0 0,1 0 -0,2 -2,3 -0,8 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 -1,3 0 0 0 0 -4,1
Roland Karlsson (Röd) 0 0 0 0,1 -1,7 -2,4 -0,8 0,1 0,1 -1,2 0,1 -1,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 -6,7
Martin Håkansson 0 0 0 0 0 0 0 0,1 -3,2 -0,7 0 0,1 0 -0,2 0 0 0 0 0 -3,9
Christer Johansson 0 0 0 -0,3 -1,5 -1 0,1 0,1 0,1 -2 0,1 0,1 -0,9 0,1 -0,4 0,1 0 0 0 -5,4
Per Fuhrman 0 0 0 -0,1 -1,9 0 -0,2 -0,6 -1 0 0 0 -0,5 0 -0,5 0 0 0 0 -4,8
Ann-Kristin Nilsson 0 0 0 0 0 0 -0,6 0,1 -0,6 0 -0,1 0 -1,3 -0,8 0 0,1 0 0 0 -3,2
Kristian Vadaszi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Linus Astander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,7 0 0 0 0 0 0 -0,7
Henrik Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,5 0 0 0 0 0 0 -0,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELTAGARE OCH HCP
Herr  Sommar Herr Vinter Herr Dam  Sommar Dam Vinter Dam
Namn HCP Slag gul HCP Slag Gul Red slag Namn HCP Slag röd HCP Slag gul Red slag
Daniel Holst 18,2 20 12,5 13 10,1 Mia Hoff 17,1 19 16,7 24 18,7
Daniel Hoff 6,8 7 4,4 4 3,1 Sanna Karlsson 11,8 13 10,6 17 13,2
Björn Olsson 11,5 12 9,1 9 7 Ann-Kristin Nilsson 14,8 16 11,6 18 14
Lasse Pettersson 17,5 19 9,5 10 7,8            
Lars-Göran Jönsson 8,5 9 4,5 4 3,1            
Paul Fritzsche 15,5 17 15,5 17 13,2            
Boody Petersson (Röd) 36 34 33 37 28,8            
Lars Petterson (Röd) 19,5 17 16,8 18 14
Rolf Carlsson (Röd) 22,2 19 18,1 20 15,6
Roland Karlsson (Röd) 18,1 15 11,4 12 9,3
Martin Håkansson 13,5 14 9,6 10 7,8
Christer Johansson 16,6 18 11,2 12 9,3
Per Fuhrman 11 12 6,2 6 4,7
Leif Martinsson 15 16 11,8 12 9,3
Kristian Vadazi 16 17 16,1 17 13,2
Linus Astander 14,9 16 14,2 15 11,7
Henrik Nilsson 4,4 4 3,9 3 2,3
           
HCP tabell - sänkning och höjning    
Min Max Sänkning/
slag
under 55
Höjning      
-10 4,4 0,1 0,1    
4,5 11,4 0,2 0,1    
11,5 18,4 0,3 0,1    
18,5 26,4 0,4 0,1    
25,5 36 0,5 0,1    
37 55 1 0,1