Lokala regler

 

Nicklastorp GK

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik

tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Fastställda gränser (regel 33-2)

Markeringar

Följande markeringar gäller på banan: Vit = out of bounds Gul = vattenhinder Röd = sidovattenhinder Blå= mark under arbete (MUA) Blå-vit = MUA med obligatorisk droppning Röd-vita stolpar är ”syftstolpar”, på hål tretton är dessa oflyttbara hindrande föremål (regel 24-2 är tillämplig).

Avståndsmarkeringar

Markeringsplattor på fairway anger avståndet till mitten av green och är oflyttbara hindrande föremål (regel 24-2 är tillämplig). Följande färger används: Vit = 200 meter Gul =150 meter Röd=100 meter Blå=50 meter Svart-gula stolpar = 150 meter. Dessa är oflyttbara hindrande föremål (regel 24-2 är tillämplig).

 

Onormala markförhållanden (regel 25-1)

  1. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av banan är mark under arbete.

  2. Singelfyllda dräneringsdiken på hål 7 och 8 är mark under arbete.

  3. Skador i bunkrar orsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning är mark under arbete.

  4. Myrstackar är mark under arbete.

  5. När det finns vitmarkerade områden är dessa mark under arbete.

  6. Droppzon Hål 10
    Då slänten i ravinen på hål 10 är markerad som mark under arbete (MUA) finns en droppzon. Då boll hamnar i MUA får spelaren välja att droppa i droppzonen eller fortsätta enligt regel 25-1. Droppzonen är markerad med vita markeringar. Boll som droppas skall ta mark i droppzonen och är i spel om den stannar inom två klubblängder från plats där den träffade marken, även om den rullar ur droppzonen eller närmare hål.

 

 

Pluggad boll (regel 25-2)

På spelfältet får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas skall den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

Undantag:

En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand eller i ett område som inte är maskinklippt. En spelare får inte ta lättnad under denna lokala regel om det är uppenbart orimligt för honom att utföra ett slag på grund av inverkan av något annat än det förhållande som täcks av denna lokala regel.

 

 

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Orange markeringar på fairway (orange tee).

  2. Elstängsel (till skydd mot vildsvins intrång på banan) OBS vita plastpinnar som tillhör elstängslet är inte out of bounds.

 

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande.

När en boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3.

 

 

Organisk del av banan (Regel 13-1)

 Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur

gärdsgårdarna.

 

Luftningshål på green

På green får en boll som stannat i eller på ett luftningshål placeras på närmaste punkt, som är fri från luftningshål och som inte är närmare hålet.

 

Plikt för brott mot lokal regel

Matchspel - förlorat hål. Slagspel – två slags plikt.